Galéria

Válogatás tíz év képanyagából

Arisztotelész:

„… ami létrejött, aktuálisan a létezőből származik.” (A lélek 431/a)

 

A Teremtő hatodik napja

Olvassuk a Bibliában: a hatodik napon Isten megteremti az állatfajokat és az embert. S bár Isten, az egyedüli, az egyedülvaló egyetlen, mindkettőt ezen a napon alkotja, mégis fel lehet ismerni, az embernek egyedülálló helye van a földön. Isten az állatokat a vízhez, a mezőhöz, a földhöz, az égbolthoz és a tengerhez rendeli hozzá. Az embernél nem így van. Az ember egyedülálló módon nem függ az élőhelyeitől és az élettértől, élhet a Föld bármely pontján. Ismételjük meg együtt: „az ember egyedülálló teremtmény.” Az ember bírja tapasztalatainak továbbadását, amiről tudjuk, semmilyen állat nem képes. Nem véletlen ez. Az egyéneknek különböző szerepe lehet az életben, és fontos szerepe abban a testületben, melynek tagja.

Idézet Csiby Mihály festőművész: A LÁTHATÓ LÁTHATATLAN c. könyvéből.

„Az ember egyik jellemző tulajdonsága, díszítő ösztöne. Ősidőktől fogva díszíti önmagát, tárgyait, környezetét. Hát hogyne díszítette volna azokat a helyeket, ahova a hétköznapokból kilépve fizikai léte elviselhetőbb lesz. Ilyen hely a templom is. Az a hely, ahol az Istent megismerő ember úgy érzi, hogy az Isten kijelenti magát és kapcsolatot teremt vele. Istennel való kapcsolat egyik érzékletes kifejezője a kép, a szobor, az ornamentika. Az egyházi művészetnek a szolgálat a lényege, ami akkor tölti be szerepét, ha képes olyan optikai harmóniát teremteni, ami a belépő hitéletének érzését fokozza, felemeli, nemesíti, képes kiragadnia a hétköznapok szürkeségéből, mert fennkölt, ünnepélyes, a Szentírás érthető elbeszélője. Hogy is mondta Nagy Szent Gergely?

>A festészet úgy szolgálhat az írástudatlannak, mint ahogy az írás szolgál azoknak, akik tudnak olvasni.>

„A nagy szünet, háborús évek, elhurcolás után, a mikrovilág alapos tanulmányozása, neves tudósaink baráti oktatása alakította ki bennem azt a látásmódot, ami a technika és természettudományon nevelkedett, materialista, liberális elveket valló ember számára is, ha a látványon elgondolkodik, mond valamit. Bizony mond, mert az 1968-ban készült Ócsai templomban látható Teremtés freskó nem más, mint egy:

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS LÁTÁSMÓDÚ HITVILÁG. Transz-materiális kép!”

Amikor átölelte egymást a két parány:
Kereste a lélek, és lám megtalálta.
Így azután értelemmel öltött testet, és
Lelkében – testében benne van az egész világ!

 

A magzat fejlődése. Továbbá:

 

….. én, megkeresztellek téged az
Atya és a fiú és a Szentlélek nevében…

 

"Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás

Hungexpo, 2021. szeptember 25 - október 14.

Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világkiállítás

2021. november 30. - december 5.

A fiatalok jövőjéről szól a teremtett földi világ fenntarthatósága!

Áder János köztársasági elnök hangsúlyozta: „az emberi felelőtlenség könnyen tönkreteheti az évmilliók alatt kialakult élővilágot, és kiemelte, a felelősség közös, hiszen a fenntarthatóság a mindennapi döntéseken is múlik.”

Több mint száz országból érkeztek klímakutatók, állam- és kormányfők.

„Mindannyian tudunk tenni valamit a saját életünkben. Az egész Planet Budapest az a jövő generációiról szól, az utánunk következő generációkról, hogy milyen lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy nekik egy jobb világot hagyjunk örökül, szerintem ez sikerült megmutatnunk.” - fogalmazott Joó István.

A köztársasági elnök elmondta, hogy a fiatalok sorsát, életét befolyásolja majd az, „milyen lesz a levegő minősége, milyen lesz a vizeink minősége, milyen lesz a termőföld minősége, milyen élelmiszert fogyasztunk? Belefulladunk-e a műanyagba, vigyázunk-e a körülöttünk lévő környezetre, az élőlényekre?

A településeknek is változniuk kell a klímavédelem jegyében, és fejlett technológiákat kell alkalmazniuk. Erről Szita Károly beszélt Kaposvár első embere, a megyei jogú városok szövetségének elnöke. Elmondta: Magyarország nagyvárosai Európában elsőként készítették el azt a stratégiai összegzést, amely a fenntarthatóságot szolgálja. Kaposvár már teljesítette az EU 2030-ra kitűzött célkitűzését, 2050-re akarják elérni a nulla százalékot.

A világjárvány miatt jelentősen felértékelődött az élelmezésbiztonság, az élelmiszer-önrendelkezés kérdése - mondta beszédében Nagy István agrárminiszter. A járvány világszerte drámai hatást gyakorol az emberek életére, felerősít néhány trendet hazai és globális szinten. Például a digitalizációt, az e-kereskedelmet, a helyben termelt élelmiszerek fontosságát, és a rövid ellátási láncok kialakítást.

Előadásában kiemelte: az agrártárca és a magyar kormány az elmúlt tíz évben jelentős lépéseket tett a fenntarthatósági célok megvalósítása érdekében. Regionális tanácskozás is volt a fenntartható élelmiszerekről, az októberi V4+4 agrárminiszteri találkozón. Itt a részvevők szerint koordinált fellépésre van szükségessé az élelmiszerpazarlás csökkentése, a regionális szintű rövid ellátási láncok ösztönzése, oktatási anyagok kidolgozása, és a jó gyakorlatok regionális cseréje területén.

„A legközelebbi közlekedési lehetőség a vasút, ugyanis a káros anyag kibocsátás kevesebb, mint egy százalékáért felel, míg több mint hetven százalékért a közúti közlekedés. A 2030-ra kitűzött 50 százalékos közúti terhelés-csökkentés eléréséhez a közlekedés átalakítására van szükség. Fejlődik a technológia. Egyre több elektromos autó van, vagy karbon semleges technológia, de fontos az, hogy használjuk minél többen a legfenntarthatóbb és legzöldebb közlekedési módokat így a vasutat, és a közösségi közlekedési eszközöket. - fogalmazott Homolya Róbert a MÁV csoport elnöke.

Atomenergia nélkül nincs klímavédelem, nincs zöld jövő és nincs alacsony rezsi - hangsúlyozta Süli János, a paksi atomerőműkét új blokkjának létesítéséért felelős tárca nélküli miniszter előadásában. A magyar kormány célja, hogy olyan, a kor legszigorúbb elvárásainak megfelelő, kiváló műszaki színvonalú, biztonságosan működő két új blokk épüljön fel Pakson, amely évtizedeken át hozzá tud járulni Magyarország szén-dioxid-mentes villamos-energia ellátásához.

Jelenleg is Magyarország áramigényének harmadát a paksi atomerőműben állítják elő. Azzal, hogy a visegrádi országok kiállnak az atomenergia alkalmazása mellett, fenntartható utat választottak. Ezt az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának tanulmánya is alátámasztja. A Bizottság az atomenergiát jelöli meg a klímabarát energiaforrásként. Számítások szerint, az atomenergia szén-dioxid-kibocsátása, földterület- és nyersanyagszükséglete még a megújuló energiaforrásokénál is alacsonyabb.

Karácsonyi Vásár

2021. december

2022. március 15.

A 2022. március 15-i Békemenetet igazolja, létezik a Nemzeti Civil Társadalom. Százezrek érkeztek megemlékezni a Kossuth Lajos térre. Ez egy igazi erő!

…Hazánk megmaradásáért, gyermekeink jövőjéért biztonságot és békét a Kárpát-medencében és Földünk bármely pontján élő magyarnak és minden embernek! Van nemzeti alkotmányunk és mind a tizenötezer magyarnak anyaországa. Egy az ország, egy a haza és egy a nemzet. A magyar név megint szép lett, méltó régi nagy híréhez.

A világ legszebb országa a miénk. A világ legjobb nyelvét adta nekünk az Úr Isten. A világ legtalálékonyabb emberek születnek ezen a földön. De, a szépségből, leleményből és nagylelkűségből csak akkor lesz boldog ország, ha mindez erővel párosul. Legyen előbb erőnk, ezután legyen igazunk és ne fordítva. Egy országnak lelkében kell erősnek lennie. Mi tudjuk, az a legjobb háború, amit sikerül elkerülni.

Köztársasági Elnökünk Novák Katalin azt mondta, a nők a békét akarják megnyerni, nem a háborút. És úgy látszik, megint az asszonyoknak van igazuk. A háború rombol, a béke épít. Az édesanyák tudják, 20 év kell egy ember felneveléséhez, de 20 másodperc elég az elpusztításához.

Mi magyarok együtt nem másért, hanem egymásért! Őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát. Aki a békére és biztonságra szavaz, az a Fideszre szavaz.

Magasba a zászlót, fel győzelemre, a jó Isten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!...

Álmok Álmodói

2022.november

Álmok Álmodói 20 seregszemle

       A harmadik évezred elején is, a bírvágy múlhatatlan éhsége a Földön élő népek kezeibe modern fegyvereket juttat. Öljék egymást. Ez az emberiség vérvesztesége. A bírvágy nem nyugszik. Újabb és újabb fegyvernemekkel alakítgatják az ember lelkivilágát. Hiszen lehet az ember más is, ez is fegyvernem, más fajtája a kipusztulásnak. A bírvággyal szemben áll a józanész, a bölcs, áttekinti évszázadok fejlődését, összegyűjti és bemutatja kiemelkedő nagyjainak munkásságát. A jó példa is hatásos fegyver a harcmezőkön folyó méltatlan harcban.

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!”

           Apáczai Csere János ajánlja figyelmünkbe: „Évszázadokat kell összekötni az emlékezet által. És az elmúlt századok eredményeit össze kell kötni a jövő századok feladataival. A történeti kutatásoknak a továbbhaladás történelmi megalapozását kell szolgálniuk. Így a kérdés mindkét része nyomatékot kap: mi volt a magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában – és mi lehet és legyen a jövőben?”

Apáczai Csere János sírja
Apáczai Csere János sírja

 (Apácán, 1625. jún. 10-én született, Kolozsváron hunyt el 1659. dec. 31-én.
A Házsongárdi temetőben nyugszik)

Folytatásához kattintson:

A honlapot készítette: WordPress weblap készítes